Skip to main content

Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Høyr talane i frå Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/fr%C3%B8yland-og-orstad-kyrkjelyd/id910206292. Items in this collection are restricted.

PART OF
Podcasts
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Aug 26, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Ved semesterstart minner vi kvarandre om visjonen  vår: Vi vil sjå menneske koma til tru på Jesus og bli frimodige etterfølgjarar. Teksten denne søndagen er henta frå 1. Kor 15, 56-58. I den første delen av talen minner Morgan Fjelde oss om korleis forholda var i byen Korint og korleis kyrkja der vart prega av dette .Første delen av dette manglar i opptaket.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Aug 26, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Bridgebuilders besøker oss i dagens gudstjeneste og det er israelske Maala som taler. Hun blir tolket av Morgan Fjelde.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Jun 23, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Det er Ivar Lyster som er dagens taler. Han tar utgangspunkt i teksten i Rom 8.38-39. Ivar besøkte Ukraina for ca 20 år siden og ble sterkt grepet av den nøden han møtte der. Dette møtet resulterte til det arbeidet som vi er med på gjennom misjonsprosjektet.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Apr 6, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Teksten i dagens tale er fra Jona 2, 3-11. Vi kjenner jo fortellingen om Jona, I dagens tale får vi del i hva Oddny Hetland har oppdaget når hun har arbeidet med fortellingen.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Mar 23, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
De søker meg dag etter dag og ønsker å kjenne mine veier. De ligner et folk som gjør det som er rettferdig,og ikke vender seg bort fra det som er rett for deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover og ønsker å være nær Gud.Det er Israelsfolket som får denne beskrivelsen i Jes. 58 ,2, men  i vers 6 og 7 sier Gud at det ikke er dette han ønsker. Hør Morgan Fjelde tale over teksten i Jes 58 og samtale med tre representanter fra menigheten som har gjort noen valg i forhold til...
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Mar 23, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Salme 23 er kjent stoff for mange av oss. Hør likevel Per Larsen sin tale over denne velkjente teksten og du vil se teksten inneholder mer enn du var klar over.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Feb 20, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dagens tale er den siste i serien om "Hvordan være rik". Her utfordrer Morgan Fjelde oss på hvordan vi samler skatter. Er vår forvaltning som de 3 S: Sporadisk, Sparsomt, følelSer eller følger vi Bibelen si veiledning med 3P: Planlagt, Prosent, Progresjon?
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Feb 11, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dagens gudstjenste er oppstart av en ny temaserie: Hvordan være rik? Mange prøver å fortelle oss hvordan bil rik, men hvordan skal vi være det, dersom vi en gang skulle bli det?Det er Morgan Fjelde som taler med utgangspunkt i ordene fra 1. Tim 6, 17: Forman dem som er rike ...
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Feb 11, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dagens tekst er hentet fra Markus 12, 41-44. Det er fortellingen om den fattige enka som med sine småmynter ga mer enn de rike.I dagens tale går Morgan Fjelde inn på noen av utfordringene med å være rik.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Jan 8, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Denne gamle julesangen er rammen for talen på julafta 2016.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Jan 8, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dette er begynnelsen på Johannes-evangeliet og det er de første 14 versene som er teksten for dagens tale. Det er Oddny Hetland som taler.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Jan 8, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dagens tale er den siste i temaserien om fortellinger som har forandret verden. Vi ser på holdningen til fattige og utstøtte. Dagens tekst er hentt fra Luk 1, 46-56
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Jan 8, 2017 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Korleis har dette året vore? I media har vi sett at nokon seier at det har vore eit Anno Horribilis. Når Morgan ser tilbake på året i kyrkjelyden er det med takknemlighet over kva Gud har fått gjere med oss. Teksten for preika er henta frå Matt 5, 1-12.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Dec 7, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Hva forbinder du med advent? I dagens tale, 1. søndag i advent er dette spørsmålet som møter oss. Morgan Fjelde tar utgangspunkt i teksten fra Joh 14,1-4.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Nov 13, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
På Jesu tid var det keiser Augustus, Herodes og Pontius Pilatus som var"helt konge" og hadde makt. Når vi kjenner navnene på disse så godt så er det på grunn av tømmermannssønnen Jesus. I dagens tale gir Eivind Eikeland oss noe å tenke på i forhold til hva det er å være "helt konge". Teksten er hentet fra Matt. 21,1-11. Når du hører talen, så vil du forstå hva illustrasjonen egentlig betyr.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Nov 7, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Denne veka har biskop Erling Pettersen gjesta oss og vore omkring i soknet. Det er også han som har dagens tale. Teksten om den bortkomne sonen er frå Luk 15, 11-32
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Nov 7, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Hvordan har en ugift mann, uten fast følge og fra fattige kår endret kvinners plass i samfunnet? I dagens tale tar Morgan Fjelde oss med inn i historien om den samaritanske kvinnen i Joh 4 og ser på hvor radikalt Jesus sitt syn på kvinner har forandret vår oppfatning sammenlignet med det som var den rådende oppfatningen i antikken.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Oct 24, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
I dagens tale hører vi om den barmhjertige samaritan og hvordan denne fortellingen har vært med å forme dagens helsevesen og omsorgen for syke. Det er Morgan Fjelde som taler.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Oct 3, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Denne søndagen starter vi en ny temaserie der vi ser på hva Jesus har betydd for det samfunnet lvi lever i. I dagens tale, der teksten er hentet fra Matt 18, 1-5, ser vi på hvordan verdien til barna er endret fra antikken til nå. Hør Morgan Fjelde tale om dette.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Sep 27, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Morgan Fjelde taler og tar utgangspunkt i fortellingen om Jairus' datter.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Sep 27, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dagens tekst er hentet fra 2. Kor 5, 16-21. Det er Morgan Fjelde som taler.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Sep 4, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dagens tale er den andre i serien om nådegaver. Vi har alle mulighet og potensiale til å bety en stor forskjell for mennesker rund oss når vi bruker våre evner på rett plass. Det kan dreie seg både om foreldrerollen, i arbeidslivet eller i andre sammenhenger. Morgan Fjelde taler og teksten er hentet fra 1. Kor 12,12-26.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Aug 30, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Det er trosopplæringsplanen som er fokus for talen i dagens gudstjeneste. Helga Fykse taler og teksten er fra ​Johannes 15, 9-17.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Aug 24, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dagens tale tar utgangspunkt i Ef. 4.11-12 og er den første i høstens serie om nådegaver. Tenk hvor stort potensial vil være i en menighet hvor alle var på rett plass med rett motivasjon. Nådegavene er de egenskapene Gud har gitt oss, både naturlige og mindre naturlige, for å bruke i menigheten og Guds rike. Det er Morgan Fjelde som taler.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Aug 20, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Teksten for dagens tale er fortellingen om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen ved brønnen i Sykar. Den kan du lese i Johannes 4, 27-30.39-43. Det er Morgan Fjelde som taler.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
May 22, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Hva er konsekvensene av pinsedag? Med utgangspunkt i ordene frimodighet, fellesskap, forvandling og forfølgelse belyser Morgan Fjelde hva pinsedag betyr for oss i dag. Teksten for dagen er hentet fra Joh. 7, 37-39.
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
May 22, 2016 Frøyland og Orstad kyrkjelyd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Teksten ved konfirmasjonsgudstenesta er henta frå 2. Tim 4,7. Der er utfordringa å fullføre løpet. Vi høyrer Kari Mette Salen og Morgan Fjelde.